Политика за поверителност

         Тази декларация за поверителност се отнася за обработката на лични данни на клиенти, които правят поръчка от сайта  на https://www.glautos.eu е отговорен за обработката на личната ви информация. Затова https://www.glautos.eu се придържа към изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) при обработката на лични данни.

 

        Политика за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

        "Джи Ел Аутос" ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 20609970, със седалище и адрес на управление: България,  гр. Хасково, бул  Г.С. Раковски №13, вх.А, e-mail:sales@glautos.eu и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Връзка с нас?
Адрес за кореспонденция: гр. Хасково, бул „Г.С. Раковски“ №13

тел.: +359 896 830 406, e-mail: sales@glautos.eu

 

Връзка с Длъжностно лице по защита на личните данни?

Име: Васил Атанасов Мелев гр. Хасково, бул „Г.С. Раковски“ №13 вх.А

e-mail: sales@glautos.eu

 

Какви лични данни събира Джи Ел Аутос ООД и защо?


        “Джи Ел Аутос” ООД обработва вашите лични данни, защото използвате нашите услуги. Използваме следните лични данни за следните цели.

  1. Процес на поръчка

        Ние обработваме личните данни, които ни предоставяте, когато направите поръчката си. Тези лични данни са необходими за изпълнение на поръчката ви, потвърждаване на поръчката и оценка на поръчката, плащането и възможното възстановяване на сумата. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. Ние обработваме следните лични данни в процеса на поръчка: Име, Данни за адреса, Данни за адреса, Данни за контакт, Поръчка.

 

Обслужване на клиенти
        Когато се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние ще използваме предоставените от вас лични данни, за да отговорим на Вашия въпрос или да обработим Вашата жалба. Правното основание за това обработване на лични данни е, че то е необходимо за изпълнението на договор, както е определено в GDPR. Ние обработваме следните лични данни за целите на обслужването на клиентите: Име, Адресни данни (ако е приложимо), Данни за контакт,

         Данни за плащане (ако е приложимо), Коментари (ако е приложимо).

 

Проучване на удовлетвореността на клиентите
        За да сме сигурни, че нашите услуги са съобразени с вашите предпочитания, всички лични данни, които предоставяте на нашия отдел за обслужване на клиенти, могат да бъдат използвани за неща като проучвания за удовлетвореността на клиентите. Правното основание за тази обработка е, че то е необходимо за преследване на законния интерес на “Джи Ел Аутос” ООД (удовлетвореност на клиентите), както е определено в GDPR.

 

Информация, която предоставяте доброволно
        Информация за регистрацията, когато създавате профил на страницата на “Джи Ел Аутос” ООД за да можем: Да създадем профила Ви, за да можете да правите поръчките си в съответствие с нашите Условия; Да Ви индентифицираме, когато влезете в профила си; Да се свържем с Вас за изпълнение на предлаганите от нас услуги; Да Ви уведомяваме за промени или актуализации на нашите Условия и Политика за поверителност.

 

 „Бисквитки“ и подобни технологии
        И накрая, ние обработваме и лични данни, които ни изпращате непряко. “Джи Ел Аутос” ООД използва бисквитки за функционални, аналитични и маркетингови цели. Функционалните бисквитки са необходими за използването на уебсайта. Бисквитките събират следните лични данни: Подробности за местоположението, Интернет браузър и тип устройство.

 

Информация, която получаваме от други източници от трети страни
        Ние също използваме вашите лични данни, за да можем да изпълним задълженията си за докладване към рекламодателите и да можем да подобрим нашия уебсайт и нашата гама от продукти и услуги. Правното основание за тази обработка е, че то е необходимо за преследване на законния интерес на “Джи Ел Аутос” ООД (анализ и докладване), както е определено в GDPR. Винаги ще се уверяваме, че отчетите не съдържат никакви данни, които могат да бъдат проследени до вас.

 

Какво означава обработка на лични данни?
        Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

        Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите   интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи.                       

       В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да “защитаваме вашите жизнени интереси” спасяването на живота си) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).

       Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.

        Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в “Как да се свържете с нас?” по-горе.

        Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и нови услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини.

        Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен/информационен бюлетин).

        Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на sales@glautos.eu