ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Imagem

Присъстваме и ви представляваме изцяло в етапа на разтоварване на МПС-то от товарния контейнер и извършваме охрана.

Съдействаме за заплащането на нужните такси, мито и ДДС. Представляваме ви пред всички държавни институции, митници,

държавни органи свързани с вноса на МПС-то в България.